Blog

Vydělávejte jako řidič kamionu v Německu

Řidič kamionu nebude placen mzdou státu, ve kterém se nachází, rozhodl Evropský parlament

Německo – V roce 2016 požadovalo Německo zavedení povinnosti vyplácet minimální mzdu podle místních poměrů zahraničním zaměstnancům, kteří na jejich území pracují. Výjimkou neměli být ani řidiči kamionu, Česká republika tento návrh ale považovala za likvidaci konkurence. Z původního návrhu sešlo, kamioňáci zůstávají placeni mzdou svého státu.

Zákon na minimální mzdu státu, ve kterém pracovník vykonává své povolání, má přitom reálný základ v Evropské směrnici o vysílání pracovníků do zahraničí. Ta vstoupila v platnost již v roce 1996 a deklaruje, že za stejnou práci by na stejném místě měli zaměstnanci dostávat srovnatelnou mzdu bez ohledu na to, odkud pocházejí. Když Němci v roce 2014 připravovali zákon o minimální mzdě, začlenili do svého návrhu i tuto směrnici, která tak přiznávala řidičům právo na německou minimální mzdu pokaždé, kdy na území Německa vjedou.

Návrh Německa neprošel, v případě kamioňáků by porušoval základní práva občanů Evropské unie

Na druhé straně ale stojí právo na volný pohyb služeb v Evropské unii, mezi služby patří také doprava. Ohledy se musí brát také na fakt, že povinnost vyplácet minimální mzdu by se sice dotkla zaměstnanců, nicméně nevztahuje se na živnostníky, kteří na území Německa jako řidiči kamionu vjíždějí. Evropská unie nakonec tento návrh zamítla proto, že uplatnění takového návrhu na všechny obory včetně profese řidiče je přinejmenším sporné, ne-li zcela v rozporu s jedním ze základních práv Evropské unie.

Povinnost vyplácet německou minimální mzdu řidičům pracujícím třeba pro českou spedici, kteří na území Německa vjedou, by se v důsledku odrazila i na koncových cenách zboží, které Česká republika do Německa vyváží. Řidičům mezinárodní přepravy, kteří jezdí napříč Evropou, by navíc musela být mzda účtována podle hodin, které na území každé země strávili. To by vedlo k vyššímu zatížení byrokracií a nakonec vedlo k zahrnutí všech těchto nákladů do koncové ceny dováženého zboží, která by svou výší nemohla konkurovat obdobným produktům vyrobených přímo v daném státě.

Při exportu českou mzdu, při nakládce a vykládce v témže státě má řidič kamionu nárok na tamní zákonnou minimální mzdu

Požadavky na dorovnání minimální mzdy však nejsou zcela nesmyslné. V dubnu roku 2019 schválil Evropský parlament pravidla pro mezinárodní kamionovou přepravu. Zároveň také vyloučil řidiče kamionu z okruhu oborů, na které se vztahuje směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, a to pro případ, kdy řidiči kamionu přepravují zboží z České republiky do jiné země. Takovým řidičům bude vyplácena mzda podle výše obvyklé pro Českou republiku bez ohledu na to, ve kterém státě bude vykládka realizována.

Stejně tak zůstane řidič placený českou mzdou i v případě, že například v Belgii naloží nové zboží a vyloží ho v Holandsku. Výjimkou je pouze situace, kdy řidič sice veze nakládku z České republiky do jiného státu, kde vyzvedne další náklad určený k přepravě a na území téhož státu jej vyloží u koncového zákazníka. V takovém případě už Evropská unie vidí výkon činnosti na území státu, a proto je zaměstnavatel povinen vyplatit tomuto řidiči minimální mzdu dané země.

Řidič kamionu v Německu vydělává třikrát více než v Čechách

Podle současných úprav minimálních mezd řidičů kamionů se platy v Německu pohybují v rozpětí od 1.800€ do 4.500€. České spedice pak vyplácejí svým řidičům v přepočtu od 630€ do 1.900€. Aby si čeští řidiči mezinárodní přepravy výrazně polepšili, stačilo by jezdit s kamionem směrem na západ. Právní úprava v původní podobě ale značně znevýhodnila řidiče, kteří jezdí do zemí východní Evropy, kde tamní minimální mzda řidičů na tu německou zdaleka nedosahuje.

Mzdové rozpětí řidičů kamionu zohledňuje celou řadu faktorů, které výplatu kamioňáka ovlivňují. Řidič kamionu v mezinárodní přepravě si vydělá více, než řidič jezdící pouze vnitrozemské trasy. Platy se liší také mezi jednotlivými regiony, v případě Německa spolkovými zeměmi. Výše platů se dále odvíjí od možností zaměstnavatele, délky přesčasů, počtu víkendových jízd nebo práce ve svátek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *